Originalprodukt:
Språkskrinet Detektiv, Majemaförlaget AB,

Språkskrinet Detektiv, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
64 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Språkskrinet

Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.

Språkskrinet Detektiv innehåller nio kapitel: Cykel, Djur, Klassfesten, Resa, Detektiver, I skolan, Rymden, Talangjakten och Stranden.

Varje kapitel är indelat i tre områden:

- Ordkunskap - eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. 
- Språklära - eleverna lär sig att använda språkets verktyg. 
- Skrivning - eleverna utvecklar sin förmåga att skriva berättelse.

Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift.

Alla kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare. 

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

Språkskrinet Detektiv är den tredje boken i serien Språkskrinet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185875252
Artikelnummer
9185875252-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Majemaförlaget AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom