Originalprodukt:
Spotlight 9 Workbook, Natur och Kultur, Första upplagan

Spotlight 9 Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
92 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Spotlight

Textbook är indelad i tematiska units, där varje unit inleds med intropages och två bastexter. Därefter följer fyra valbara texter av olika längd och svårighetsgrad, som tar upp olika aspekter av kapitlets tema. I åk 9 behandlas South Africa och Ireland.

I Workbook inleds varje avsnitt av planeringssidor. Övningarna ansluter direkt till texterna de omarkerade övningarna utgör basen medan de stjärnmarkerade är något svårare.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127419056
Artikelnummer
9127419056-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom