Originalprodukt:
SOL 4000 Levande historia 8 Fokus Elevbok, Natur och Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Levande historia 8 Fokus Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
228 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Levande historia 8 fortsätter där Levande historia 7 slutade nämligen med den europeiska medeltiden och via renässansen slutar den vid 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och växer fram med begrepp som imperialism och kolonialism. Självklart behandlar Levande historia 8 revolutionerna i både Nordamerika och Frankrike samt de nya samhällsklasser och idéer de resulterade i. Vidare innehåller boken industrialiseringen i Europa och Sverige. I boken beskrivs hur konservatism, liberalism, socialism samt nationalism utvecklas. I elevboken avslutas kapitlen fortfarande med frågor på tre nivåer vilket hjälper både läraren och eleven att planera sitt arbete. Den röda tråden placerar in händelser och epoker i tiden samt är en repetition av tidigare historiekunskaper.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127422834
Artikelnummer
9127422834-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart