Originalprodukt:
SOL 4000 Geografi 9 Elevbok, Natur & Kultur,

SOL 4000 Geografi 9 Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kollage från platt landskap, indiska kvinnor, och barn vid vattenkran.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
132 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

I Geografi 9 heter temana Människan och miljön och Sju länder i världen. I Människan och miljön lyfts frågor om befolkning, ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. I sju länder kan eleverna läsa omUSA, Kina, Nigeria och fyra länder till. I nians bok återkommer rubriken Våra sårbara platser. Här handlar det bland annat om Mississippifloden i USA och de återkommande jordbävningarna i Japan

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127423022
Artikelnummer
9127423022-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom