SOL 3000 Geografi 7 Fokus Elevbok, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Pojke håller i tavla.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
136 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien SOL 3000

SOL 3000 Geografi 7 Fokus Elevbok innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i stora SOL 3000, och texten är bearbetad för att underlätta läsning och läsförståelse. Elevböckerna innehåller inga uppgifter. Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare och kraven på läsaren att kunna göra inferenser (läsa mellan raderna) är mindre.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127760660
Artikelnummer
9127760660-PBT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare