SOL 3000 Geografi 7 Fokus Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Pojke håller i tavla.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
132 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 3000

SOL 3000 Geografi 7 Fokus Elevbok innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i stora SOL 3000, och texten är bearbetad för att underlätta läsning och läsförståelse. Elevböckerna innehåller inga uppgifter. Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare och kraven på läsaren att kunna göra inferenser (läsa mellan raderna) är mindre.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127760660
Artikelnummer
9127760660-EBD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom