Originalprodukt:
SO-serien Religion Ämnesbok, Liber, Tredje upplagan

SO-serien Religion Ämnesboken, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
310 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SO-serien

SO-Serien Religion är ett konkret läromedel som låter eleverna bekanta sig med, fördjupa sig i och reflektera kring religioner och livsåskådningar. De nya böckerna i SO-Serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på att eleverna ska utveckla sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Serien låter sina tre delar fokusera på olika områden. SO.S Religion 7 har tyngdpunkten på att presentera ämnet och religioner i forntida kulturer samt traditionella religioner. SO.S Religion 8 fokuserar uteslutande på islam, judendom och kristendom i ett inledande kapitel jämförs de tre utifrån deras gemensamma bakgrund. SO.S Religion 9 inleds med hinduism och buddhismen. Men större delen av boken ägnas åt andra livsåskådningar, filosofier och vetenskap.
Alla böcker har ett avslutande kapitel kring etik. Där eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera kring situationer utifrån olika etiska ställningstaganden.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789147103911
Artikelnummer
9147103911-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom