Originalprodukt:
Skrivarskolan, Studentlitteratur AB, Andra upplagan

Skrivarskolan, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
57 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingress – vad är det? Hur skriver man ett reportage? Vad ska en rapport innehålla? Vad är det för skillnad mellan referat och recension?

Skrivarskolan övas eleverna i att skriva olika slags texter (genrer). Syftet är att eleverna ska förstå typiska särdrag i olika slags texter vad gäller layout, struktur, grammatik och ordval,förstå i vilket sammanhang en viss genre används och lära sig att skriva texter i olika genrer.

Skrivarskolan vänder sig till elever i årskurs 5–9 och hjälper dem att utveckla sitt skrivande till att omfatta mer än faktatexter och berättelser.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144072500
Artikelnummer
9144072500-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom