Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig utbildning

Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Den här rapporten bygger på samtal som fördes våren 2019 mellan 300 skolchefer, verksamhetschefer, elevhälsochefer och rektorer runt om i landet och representanter från Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I denna rapport sammanfattas skolchefernas tankar, idéer och erfarenheter av utmaningar, förslag till lösningar och behov av stöd från skolmyndigheterna.

I samtalen under dialogerna framkom att skolcheferna upplever att de själva har begränsade förutsättningar. Både ekonomiska och personella begränsningar som i sin tur påverkar möjligheterna att utveckla skolverksamheten. De beskriver en skola som behöver vara bättre rustad och ha mer kunskap för att kunna möta alla elever, hantera olikheter och skilda förutsättningar i klassrummet.

Genom samtalen har vi skolmyndigheter fått en tydligare bild av vad skolcheferna själva ser för svårigheter och hur de arbetar för att lösa utmaningarna. Vi har även fått viktig kunskap om vad skolcheferna efterfrågar för stöd från skolmyndigheterna för att klara sina utmaningar.

Visa mer

ISBN
9789128009317
Artikelnummer
00930
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
24 sidor