SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga.
Produkttyp: Publikation och rapport

När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och socialtjänst samverkar på ett bra sätt och att eleven blir delaktig i processen. SAMS-modellen är framtagen för att skapa en kontinuitet i skolgången och för att vara ett stöd till dig som arbetar med placerade barn och unga i skola och socialtjänst inför och under placeringen, inför avslut och vid uppföljning.

Visa mer

Artikelnummer
00882
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida