Rydaholmsmetoden läsa bok 2, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms

Rydaholmsmetoden läsa bok 2.

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Artikelnummer
30676-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten