Originalprodukt:
Rivstart A1 + A2 Textbok, Natur och Kultur,

Rivstart A1 + A2 Textbok, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
227 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Rivstart

Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127666856
Artikelnummer
9127666856-DAF
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom