Ridlära, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ryttare på sin häst.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturbruk
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
326 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Oavsett vilken målsättning man har med sin ridning är det betydligt roligare om man vet varför man gör olika övningar och hur man kan lösa uppkomna problem. Det klargör Bo Tibblin i denna bok och ger ryttaren en god grund att stå på, byggd på den klassiska dressyrens principer.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127356115
Artikelnummer
9127356115-HA
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom