Reflektionsunderlag för elevhälsan

Reflektionsunderlag.
Produkttyp: Stödmaterial
175 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Stödmaterial elevhälsa

Reflektionsunderlag för elevhälsan är en box som innehåller ett exemplar av handledningen Det lilla ordet främst ‒ ett förebyggande och hälso­främjande arbetssätt i skolan samt fyra reflektionsunderlag i form av laminerade samtalsstöd och väggplanscher. I boxen finns också en vägg­plansch av Specialpedagogiska skolmyndighetens elevhälsohjärta. 

Väggplanscherna har format A3 och samtalsstöden har format A4. Reflektionsunderlagen finns att ladda ner.

Stödmaterial elevhälsa går att ta del av i sin helhet på www.spsm.se/elevhalsa.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
00794
Övriga detaljer
440 g