Raising Achievement for all Learners

Framsida med text och gul cirkelsymbol
Produkttyp: Publikation och rapport

The purpose of this paper is to provide a summary of the key messages from the European Agency
for Development in Special Needs Education (the Agency) project on Raising Achievement for all
Learners (RA4AL).

Format: A4

Artikelnummer
00611
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
8 sidor