Originalprodukt:
PULS NO-boken 1-3 Grundbok, Natur och Kultur, Första upplagan

PULS NO-boken 1-3 Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
220 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien PULS

Grundläggande biologi, kemi och fysik samt en introduktion till det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp på ett omväxlande sätt.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127422155
Artikelnummer
9127422155-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart