puls-historia-viking-gustav-1

Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
284 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9127622777-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Nedladdningsbart