PULS Geografi 4-6 Världen Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
55 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

Vad är jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier? I PULS Geografi Världen beskriver kapitlet Vår jord hur jorden formats och formas och hur människor använder naturtillgångarna i de olika naturtyperna. Världsdelarna beskrivs först övergripande, sedan följer beskrivning av ett par representativa länder per världsdel.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789127630048
Artikelnummer
9127630048-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom