PULS Geografi 4-6 Världen Arbetsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
55 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

Vad är jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier? I PULS Geografi Världen beskriver kapitlet Vår jord hur jorden formats och formas och hur människor använder naturtillgångarna i de olika naturtyperna. Världsdelarna beskrivs först övergripande, sedan följer beskrivning av ett par representativa länder per världsdel.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789127630048
Artikelnummer
9127630048-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom