Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Länder i Europa, Natur och Kultur, Första upplagan

PULS Geografi 4-6 Länder i Europa, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
196 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

Kartor, bilder och faktarutor väcker elevernas intresse. Boken bjuder in eleverna till fördjupningar och jämförelser. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de nordiska länderna? Hur ser det ut i de länder som just blivit medlemmar i EU?

 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127629813
Artikelnummer
9127629813-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom