Personuppgiftslagen

Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller i syfte att administrera dina köp, ge god service och information samt för att ta fram statistik och analyser.  De personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter. Du har också rätt attansöka om ett registerutdrag. 

Hela personuppgiftslagen hittar du på Riksdagens webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer 202100-5745, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt PuL.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

Telefon: 010 473 50 00, e-post: spsm@spsm.se