Originalprodukt:
Progress Gold A Elevbok med digital del, Studentlitteratur, Andra upplagan

Progress Gold A, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Progress Gold A.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
312 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Progress Gold är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Elevmaterialet består av en allt-i-ett-bok med texter, övningar, grammatik, studietips och ordlistor samt en webbdel och övningshäftet Vocabulary Trainer.

Webbdelen ger varje elev bland annat kompletta inspelningar av bokens alla stycken och träning av styckeorden med stavning och uttal - med andra ord tillgång till det tryckta och talade ordet i en utsträckning som traditionella läromedel inte kan ge.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144029856
Artikelnummer
9144029856-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart