Originalprodukt:

Praktisk marknadsföring B, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi Handel
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
279 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Boken ger fördjupade färdigheter i marknadsföring i butik och andra handelsföretag. Faktatext, praktiska exempel, företags- och yrkesporträtt ger inblick i allt från marknads- och säljplanering till kampanjer, reklam och exponering. Boken bygger på en flexibel blandning av traditionellt klassrumsarbete och ett laborativt arbetssätt som stimulerar till fördjupning, informationssökning och kontakter med näringslivet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147060658
Artikelnummer
9147060654-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom