Originalprodukt:
Perspektiv på historien A bas, Gleerups Utbildning AB,

Perspektiv på historien A bas, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
335 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Perspektiv på historien A bas är en bok med en tydlig och lättillgänglig framställning av historien som sträcker sig från de första människorna fram till idag.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140650405
Artikelnummer
9140650405-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom