Originalprodukt:
Perspektiv på historien A bas, Gleerups Utbildning AB,

Perspektiv på historien A bas, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
335 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Perspektiv på historien A bas är en bok med en tydlig och lättillgänglig framställning av historien som sträcker sig från de första människorna fram till idag.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140650405
Artikelnummer
9140650405-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom