Originalprodukt:
Perspektiv på historien 1 b, Gleerups, Första upplagan

Perspektiv på historien 1 b, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
349 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är en komplett läromedelsserie med två böcker för kurs 1b, Perspektiv på historien 1b respektive Perspektiv på historien Plus, den andra och mer omfattande av de två.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140674449
Artikelnummer
9140674449-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom