Originalprodukt:

Organisation & ledarskap Faktabok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Ledarskap och organisation
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
322 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Organisation och ledarskap beskriver hur ett modellföretag successivt byggs upp. Som en röd tråd genom boken löper en helhetssyn på organisation och företagande.

Utifrån en väl genomtänkt verksamhetsidé skapar man effektiva organisationer försedda med rätt ledarskap och kompetens. Därefter ska följsamma system och rutiner få det hela att fungera.
För att kunna styra organisationer till att fatta rätt beslut behövs styrverktyg, bland annat ekonomi- och informationssystem. Läroboken beskriver hur ett modellföretag kan byggas upp.
Organisation och ledarskap - Styr rätt i en ny tid består av en fyllig faktabok, en övningsbok fylld med varierande uppgifter, ett lösningshäfte och en pedagogisk lärarhandledning.
I den nya upplagan har ytterligare övningar tillkommit och uppdateringar har gjorts beträffande bland annat den digitala revolutionen, globaliseringen och miljöperspektivet. I varje block i boken finns en sammanfattande uppgift och ett antal projektuppgifter.
Serien finns inläst hos Inläsningstjänst.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147088188
Artikelnummer
9147088188-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom