Omhändertagna barn och ungdomars rätt till likvärdig utbildning

Framsida fyra suddiga personer
Produkttyp: Publikation och rapport

Denna skrift handlar om ett samverkansprojekt mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse för att stärka och kvalitetsutveckla kommuners samverkan kring barn och ungdomar som placeras utanför sitt hem.

I rapporten beskrivs en tankemodell, VIS-modellen, som är ett redskap för samverkan kopplat till ansvar inför, under och efter en placering utanför sitt hem. Skriften beskriver hur man arbetat i fyra stadsdelar i Göteborg och detta kan vara en inspiration till andra kommuner.

Visa mer

ISBN
9789128004527
Artikelnummer
00452
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
20 sidor