Norstedts första svenska ordbok Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till Norstedts första svenska ordbok Arbetsbok
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
75 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Förklarar lite mer! Beskriver inte bara ordets betydelse utan innehåller dessutom faktaupplysningar. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147079520
Artikelnummer
9147079525-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom