Originalprodukt:
Naturkunskap B, Bonnier Utbildning AB,

Naturkunskap B, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
298 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Detta är den tredje omarbetade upplagan, innehållandes kapitlen: Livsstil och hälsa, Från makro till mikro, Livet och dess förutsättningar, Naturens krafter blir människans teknik, Livets byggstenar, Livets uppkomst och utveckling, Människan och Undersökning och analys.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162288143
Artikelnummer
9162288143-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom