Originalprodukt:
Naturbrukets HUSDJUR Del 1, Natur och Kultur, Andra upplagan

Naturbrukets HUSDJUR Del 1, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturbruk
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
410 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Del 1 behandlar grundläggande djurkunskaper samt fjäderfä, får, getter, hjortdjur, pälsdjur, sällskapsdjur och försöksdjur.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789127356320
Artikelnummer
9127356320-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom