När tålamodsburken rinner över - om att ritprata

När tålamodsburken rinner över.
Smakprov När tålamodsburken rinner över - om att ritprata
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
Skolform: Förskola Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasiesärskola
125 kr exkl. 6% moms

Författaren till denna bok har inspirerats av den amerikanska pedagogen Carol Gray, som sedan början av 90-talet har arbetat med Social stories. Genom att utgå från barnets starka visuella förmåga och använda det konkreta språket, det vill säga det skrivna, har hon nått goda effekter bland barn med autism eller Asperger syndrom.

I boken beskrivs bland annat betydelsen av att ta barnets perspektiv, hur man kan gå tillväga vid datorprat och vad ett seriesamtal eller ritprat är. Ett annat inslag är beskrivning av sociala berättelser, hur man kan utforma dem och i vilka sammanhang man kan ha nytta av dem.

Slutligen nämns också några ord om vikten av att utvärdera den sociala berättelsen. Boken innehåller många exempel på sociala berättelser, utdrag ur dagboksanteckningar samt förslag på tillvägagångssätt. Wire-O-bunden.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
7079
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
96 sidor
Övriga detaljer
347 g
215mmx240mmx