Mellan himmel & jord, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Jordglob med kollage av bilder från hela världen.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
230 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Mellan himmel och jord är ett läromedel i geografi för åk 4–6. Språket är levande och lätt. Nya begrepp förklaras direkt. Författarnas grundläggande perspektiv är kretsloppstänkande och vårt behov av en hållbar utveckling, men även historiska bakgrunder tas upp där de kan skapa förståelse för hur världen ser ut idag. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789171796417
Artikelnummer
9171796417-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Adastra Läromedel AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom