Matte Direkt Borgen 6B, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matte Direkt borgen 6B.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
89 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien MatteBorgen

MatteBorgen 4-6 är nu reviderad och anpassad till Lgr 11. Allt som tidigare uppskattas finns kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin nivå samt alla inspirerande teman. 

Innehållet har flyttats om och förändrats utifrån den nya kursplanen. Läs mer om de olika böckernas innehåll på vår hemsida. Nyheter är bland annat att det i varje kapitel introduceras matteord och att miniräknaruppgifterna ligger integrerade i kapitlet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789162253431
Artikelnummer
9162253433-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom