Originalprodukt:
Matte Direkt Borgen Grundbok 6A , Sanoma Utbildning , Första upplagan

Matte Direkt Borgen 6A, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matte direkt Borgen 6 A.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
89 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I MatteBorgen får eleverna följa den något ovanliga familjen Borg på deras öden och äventyr. I vardagsnära och fantasifulla uppgifter utvecklas stegvis de kunskaper som behövs för att uppnå målen i år 5.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789162253424
Artikelnummer
9162253425-HCM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom