Matte Direkt 8, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tärningar staplade på varandra.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
184 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matte Direkt

Matte Direkt ger eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i den nya läroplanen.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162299064
Artikelnummer
9162299064-HCM
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare