Originalprodukt:
Matematikboken Beta Grundbok, Liber AB, Första upplagan

Matematikboken Beta Grundbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på en grupp ungdomar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
222 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Grundbok Beta är en årskursbok som täcker både höst och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147102532
Artikelnummer
9147102532-HAM
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom