Originalprodukt:
Matematikboken 2 A, Liber AB, Första upplagan

Matematikboken 2 A, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
84 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematikboken

Matematikboken är en serie i matematik med en röd tråd från förskoleklass till skolår 9.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121176771
Artikelnummer
9121176771-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom