Originalprodukt:
Matematik i Åsas liv, Lära förlag, Första upplagan

Matematik i Åsas liv, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Räkneuppgifterna (140 st) har anknytning till en kvinnas dagliga liv. Alla fyra räknesätt tränas separat och tillsammans. Eleverna kan göra uträkningar i boken. Facit medföljer.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186001742
Artikelnummer
9186001742-HA
Originalförlag
Bokverksta'n Förlag AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom