Originalprodukt:
Matematik i Åsas liv, Lära förlag, Första upplagan

Matematik i Åsas liv, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Komvux på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
80 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Räkneuppgifterna (140 st) har anknytning till en kvinnas dagliga liv. Alla fyra räknesätt tränas separat och tillsammans. Eleverna kan göra uträkningar i boken. Facit medföljer.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186001742
Artikelnummer
9186001742-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bokverksta'n Förlag AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom