Originalprodukt:
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok, Natur & Kultur, Första upplagan

Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matematik 5000 Kurs 2a Röd & Gul Lärobok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
271 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematik 5000

Läromedelsserien Matematik 5000 täcker alla kurser på gymnasiet och vuxenutbildningen. Du kan ta del av det pedagogiska innehållet i många olika former, tryckt eller digitalt. Välj själv utifrån hur du och dina elever arbetar bäst.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127423633
Artikelnummer
9127423633-HCM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom