Originalprodukt:
Matematik 5000 Kurs 1b Grön Lärobok, Natur & Kultur, Första upplagan

Matematik 5000 Kurs 1b Grön lärobok, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matematik 5000 Kurs 1b Grön lärobok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
308 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Matematik 5000

Läromedelsserien Matematik 5000 täcker alla kurser på gymnasiet och vuxenutbildningen. Du kan ta del av det pedagogiska innehållet i många olika former, tryckt eller digitalt. Välj själv utifrån hur du och dina elever arbetar bäst.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789127421615
Artikelnummer
9127421615-ECB
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom