Originalprodukt:
Markbyggnad Mb2 Kantstöd Gångbana, Liber AB, Första upplagan

Markbyggnad Mb2 Kantstöd Gångbana, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Bygg och anläggning
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147011193
Artikelnummer
9147011193-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Medietyp
Dvd/cd-rom