Originalprodukt:
Magic! Workbook 5, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Workbook 5, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Grupp ungdomar umgås.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Magic!

Magic! 5 Workbook är ett häfte med illustrerade övningar till alla texterna och höravsnitten.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789144056227
Artikelnummer
9144056227-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom