Originalprodukt:
Magic! Workbook 5, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Workbook 5, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Magic!

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Magic! 5 Workbook är ett häfte med illustrerade övningar till alla texterna och höravsnitten.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789144056227
Artikelnummer
9144056227-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom