Originalprodukt:
Magic! Workbook 4, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Workbook 4, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Grupp ungdomar umgås.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Magic!

Workbook är en övningsbok i form av ett förbrukningshäfte med många och varierade övningar med fokus på ordinlärning och muntlig kommunikation. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion.

Workbook finns också uppföljning av kapitlets hörövning,skrivövningar, övningar där eleven ritar efter instruktioner,övningar där man parar ihop ord och bild samt övningar som innehåller tävlingsmoment. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144050867
Artikelnummer
9144050867-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom