Originalprodukt:
Magic! Workbook 4, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Workbook 4, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Grupp ungdomar umgås.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Magic!

Workbook är en övningsbok i form av ett förbrukningshäfte med många och varierade övningar med fokus på ordinlärning och muntlig kommunikation. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion.

Workbook finns också uppföljning av kapitlets hörövning,skrivövningar, övningar där eleven ritar efter instruktioner,övningar där man parar ihop ord och bild samt övningar som innehåller tävlingsmoment. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144050867
Artikelnummer
9144050867-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom