Originalprodukt:
Magic! Workbook 3, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Magic! Workbook 3, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Magic! Workbook 3.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
56 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Magic!

Skriv- och rithäfte med övningar till alla kapitel samt ett utvärderingsavsnitt där eleverna får reflektera över vad de lärt sig.

Här finns övningar som befäster ordförrådet och tränar strukturer. Minst en hörövning till varje kapitel. Här får eleverna "höra och göra" och arbetar både med reception, produktion och interaktion.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789144071312
Artikelnummer
9144071312-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart