Lika värde nr 3, 2018

Lika värde nr 3, 2018.
Produkttyp: Publikation och rapport Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön kan genomföras på många olika sätt. Det kan omfatta en hel kommun, att utvecklas i små steg i en skola eller att göra det möjligt för en enskild elev att genomföra sin drömutbildning. Det kan du läsa om i detta nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde.

När livsmedelsprogrammet på Österängsgymnasiet skulle ta emot en elev med stora rörelsehinder var alla inställda på att hitta lösningar och nu går Shanya sin drömutbildning. 

Östervångsskolan utgår från tillgänglighetsmodellen i sina klasskonferenser. Det har lett till ett förändrat fokus, från vad som inte fungerar för eleverna till hur personalen kan anpassa lärmiljön. 

Region Gotland har dragit igång ett tillgänglighetsarbete som är politiskt förankrat och omfattar alla skolformer. Hittills har 100 personer på Gotland gått Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade utbildning om tillgänglighet. 

I tidningen finns också en artikel om Sollefteå kommuns arbete för att öka närvaron i skolan, som en del av Skolverkets insasts Samverkan för bästa skola. Forskarintervjun handlar om att utveckla den digitala undervisningspraktiken. Dessutom finns som vanligt krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00847
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor