Lika värde nr 2, 2021 – Tema: Måluppfyllelse

Lika värde nr 2, 2021 – Tema: Måluppfyllelse
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Lika värde

Ibland behövs nya arbetssätt och vägar framåt för att uppfylla mål. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om skolan som tagit in matematiken i de praktiska ämnena, skolan som satsar på att skapa goda relationer för att stärka studiemotivationen och om särskolan som fokuserar på några få mål i taget för en unik elev.

Fler elever når kunskapsmålen efter att Skärgårdsgymnasiet integrerade matematikundervisningen i praktiska ämnen. Jämtlands gymnasium arbetar med goda relationer för att öka studiemotivationen. Arbetet är långsiktigt eftersom tillit och förtroende tar tid att bygga upp. Men måluppfyllelse börjar långt tidigare än så. I Ljungaverk går en elev sitt första år i grundsärskolan. Eleven har blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning, vilket gjorde att det uppstod flera frågor hos lärarlaget. Skolstarten förbereddes väl och det lade grunden för en positiv utveckling hos både elev och personal.

Tobias Forsell har lagt fram en avhandling om problematisk skolfrånvaro. I en intervju berättar han om studiens resultat. En är att inte ge upp om eleven som inte kommer till skolan – det finns alltid vägar att komma tillbaka. Studien bygger på intervjuer med elever som kommit tillbaka efter problematisk skolfrånvaro, föräldrar till barn som har samma erfarenheter och därtill skolpersonal.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00988
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 Sidor