Lika värde nr 2, 2020 – Tema: Stöd för utveckling

Framsida lika värde nr 2, 2020
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.

Genom projektet Språkskatten har förskolorna i Sörliden i Örnsköldsvik hittat språkutvecklande arbetssätt som passar deras mångkulturella verksamhet. Studieteamet i Stockholms stad fick stöd i att förstå hur elevhälsans begrepp, roller och ansvar skulle kunna tolkas i relation till vuxenutbildningens styrdokument och förutsättningar.

Personalen på Släbroskolan i Nyköping behövde mer kunskap om funktionsnedsättningar och olika pedagogiska arbetssätt och startade därför en kompetensutveckling som omfattade all personal. Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig, i samband med skolans utvecklingsarbete inom satsningen Samverkan för bästa skola.

– Att lära barn att ljuda är det mest effektiva sättet att knäcka läskoden, säger Anna Eva Hallin, logoped och postdoktor vid Karolinska Institutet. Men trots det starka vetenskapliga stödet används ibland andra metoder. I en intervju med Anna Eva beskriver hon vad det kan leda till.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00966
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor